Vi håller för närvarande på att flytta hjälpinnehållet för ägare. Du hittar de mest aktuella, ägarrelaterade artiklarna här.
Important: The spread of COVID-19 may be impacting your travel plans. To change your travel dates, please contact the owner. We’re doing everything we can to adapt to the rapidly changing government advice and travel restrictions. As such, we are taking steps in these unprecedented circumstances to provide more flexibility to travellers. Visit our help centre to see your options: About the coronavirus outbreak (COVID-19)

TripAdvisor Rentals – Certificate of Excellence Regler och villkor

Vad är TripAdvisor Rentals Certificate of Excellence?
TripAdvisor Rentals Certificate of Excellence lanserades 2017 och uppmärksammar hyresboenden (”boenden”) som har uppnått och upprätthållit vissa standarder.  Till exempel boenden som har konsekvent utmärkta omdömen och vars ägare eller uthyrare (”ägare”) kontinuerligt har svarat snabbt och uppvisat ett kundfokuserat bemötande. 
Om ett boende uppfyller kraven tilldelas det ett Certificate of Excellence på nästa datum då vi granskar behörigheten för utmärkelsen (”granskningsdatumet”).  Det första granskningsdatumet är den 31 mars 2017 och nästkommande datum fastställs och tillkännages i sinom tid

Oavsett ovanstående rekommenderar inte TripAdvisor Rentals* något boende eller kontrollerar kvaliteten, säkerheten, hållbarheten eller beteendet hos något boende eller någon ägare, oavsett huruvida ett boende har tilldelats Certificate of Excellence eller inte.  Om ett boende kvalificerar sig för att få ett Certificate of Excellence innebär det att det har uppnått våra prestationsstandarder, vilka bedöms objektivt.  Ägarna har det fullständiga och enskilda ansvaret för att efterleva gällande lagar och för alla andra skyldigheter enligt våra användningsvillkor för ägare.
TripAdvisor Rentals kan avsluta Certificate of Excellence-programmet när som helst oavsett anledning.
 
* TripAdvisor Rentals (”vi”, ”vår”, ”oss”) innebär ett eller flera av följande företag i TripAdvisor-gruppen som erbjuder en annonsörstjänst till ägare och som förmedlar bokningar mellan potentiella resenärer och ägare: FlipKey Inc, Holiday Lettings Limited eller Guía de apartamentos Niumba S. L. U. 
 


Vilka boenden kan tilldelas ett Certificate of Excellence?
För att vara berättigat måste ett boende vara föremål för ett ”berättigat objekt”, vilket innebär att det på granskningsdatumet måste:

  • listas av en ägare på en eller flera av följande webbplatser (inklusive relaterade domäner): flipkey.com, holidaylettings.co.uk, niumba.com, housetrip.com, vacationhomerentals.com och tripadvisor.com (där var och en utgör en ”TripAdvisor Rentals-webbplats” och gemensamt ”TripAdvisor Rentals-webbplatser”), och

  • vara bokningsbart online via TripAdvisor Rentals plattform för onlinebetalning.

 
Utöver det här måste ägaren annonsera boendet hos oss på basis av kostnadsfri registrering, vilket innebär att ägaren måste utföra samtlig verksamhet (inklusive kommunicera med resenärer och godkänna bokningar) på TripAdvisor Rentals-webbplatserna.  Om vi upptäcker att ägaren har fler än ett TripAdvisor Rentals-konto (”konto”), förbehåller vi oss rätten att slå ihop kontona.  Ingen ägare tillåts ha fler än ett konto.
 


Vilka kvalificerande standarder måste man uppfylla för att tilldelas ett Certificate of Excellence?
Varje Certificate of Excellence delas ut när ett boende uppnår vissa objektiva, kvalificerande standarder (”standarderna”).  Vissa standarder gäller endast för det enskilda boendet och andra gäller i större utsträckning för alla de boenden som listas på ägarens konto (”kontoboenden”) på granskningsdatumet, eller som har listats på ägarens konto någon gång under de tolv (12) månaderna som föregår granskningsdatumet.
Alla följande standarder måste uppfyllas på granskningsdatumet för att ett boende ska tilldelas ett Certificate of Excellence:
 

Beskrivning av standarden

Lägsta standard som krävs på granskningsdatumet

Standarden gäller enbart det bedömda boendet, eller alla kontoboenden

Svarsprocent: Procentsatsen av de 20 senaste förfrågningarna eller bokningsbegärandena från resenärer som ägaren besvarat inom 24 timmar.
 

över 95 %

Det här är den svarsprocent som publicerats för kontot.
 

Godkännandeprocent: Procentandelen av bokningsbegäranden från resenärer som ägaren har godkänt (inklusive svar där begärandena redigeras) under de föregående 24 månaderna.
 

över 90 %

Det här är den godkännandeprocent som publicerats för kontot.
 

Genomförda vistelser: Det totala antalet slutförda vistelser (på per bokning-basis).

över 3

Det totala antalet vistelser sammanställs för samtliga kontoboenden.
 

Bokningar som gjorts under de föregående 12 månaderna: Det totala antalet bokningar som bekräftats av ägaren (och inte därefter avbokats).
 

över 3

Det totala antalet bekräftade bokningar sammanställs för samtliga kontoboenden.

Antal ägarinitierade avbokningar av bokningar under de föregående 12 månaderna
 
 

0*
 

Inga ägarinitierade avbokningar av bokningar för något kontoboende under de föregående 12 månaderna.
 
* Observera att vi förbehåller oss rätten att göra undantag vid oförutsebara och/eller förmildrande omständigheter (vilka bedöms efter eget gottfinnande) som har orsakat ägarens avbokning.
 
 

Omdömesbetyg: Det här syftar på boendets totalbetyg på TripAdvisor.  Totalbetyget är en översikt över de betyg resenärer gett ett boende när de skriver ett omdöme om det.
 

Över 4
User-added image

  1. Det genomsnittliga omdömesbetyget (som publicerats) för boendet måste vara minst 4, och

  2. det genomsnittliga betyget för boendet under de föregående 12 månaderna (vilket beräknas av oss) måste vara minst 4.

 

 
Hur kan ägare marknadsföra ett Certificate of Excellence?
Om ett boende kvalificerar sig för ett Certificate of Excellence meddelar vi boendets ägare så snart som möjligt efter det aktuella granskningsdatumet.  Ägaren får automatiskt ett Certificate of Excellence-märke på boendets objektssida på de TripAdvisor Rentals-webbplatser där boendet visas, samt tillgång till en exklusiv Certificate of Excellence-widget.
Ägaren får marknadsföra det faktum att boendet har ett Certificate of Excellence enligt de här reglerna och villkoren (och övriga anvisningar som TripAdvisor Rentals kan ge emellanåt) och enbart under den period då boendet innehar ett Certificate of Excellence.  Utmärkelsen Certificate of Excellence kan endast användas av ägare vars boende kvalificerar sig för att få det och endast i syfte att marknadsföra korttidsuthyrning av boendet.  För att undvika oklarheter är det strängt förbjudet att använda Certificate of Excellence i syfte att marknadsföra ett hotell eller företag (inklusive, men inte begränsat till, eventuella andra boenden som ägaren äger, hanterar eller på annat sätt annonserar) utöver det boende som tilldelats utmärkelsen. 
 


Skadeslöshet
Samtliga ägare samtycker till att försvara och hålla TripAdvisor Rentals, TripAdvisor LLC och alla dotterbolag och samarbetspartner samt alla dess chefer, direktörer, anställda och ombud skadeslösa från och mot alla anspråk, grunder för talan, krav, återbetalningskrav, förluster, skadestånd, böter, straffavgifter eller andra kostnader eller utgifter av vilket slag det än må vara, inklusive, men inte begränsat till, skäliga advokat- och revisorarvoden som uppstår till följd av överträdelse mot de här reglerna och villkoren eller de dokument som omnämns häri; eller överträdelse av lagar eller tredje parts rättigheter.
 


Uppsägning
Vi förbehåller oss rätten att granska boendens fortsatta behörighet att inneha ett Certificate of Excellence när som helst mellan granskningsdatumen och att dra tillbaka ett Certificate of Excellence om ett boende inte längre uppfyller en eller flera standarder eller då en ägare på annat sätt bryter mot de här reglerna och villkoren, användningsvillkoren för ägare eller eventuella andra tillämpliga regler och villkor.  Ett Certificate of Excellence, och en ägares rätt att använda ett Certificate of Excellence i samband med det boende för vilket det har tilldelats, kan dras in eller upphävas av oss med omedelbar verkan om:

  • någon av standarderna inte längre uppfylls

  • ägaren avslutar annonseringen av det berörda boendet hos oss

  • vi blir medvetna om ett eller flera allvarliga klagomål på något av ägarens kontoboenden eller dess annonser (bedöms efter eget gottfinnande)

  • ägaren bryter mot något av användningsvillkoren för ägare eller de här reglerna och villkoren

  • boendets objekt eller ägarens konto stängs ner eller avslutas, eller

  • boendet får en ny ägare.

 
Friskrivningsklausul
CERTIFICATE OF EXCELLENCE OCH ALLA ANDRA MATERIAL OCH FÖRMÅNER TILLHANDAHÅLLS AV TRIPADVISOR RENTALS ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA GARANTIER. TRIPADVISOR RENTALS, TRIPADVISOR LLC OCH ALLA DERAS DOTTERBOLAG OCH SAMARBETSPARTNER FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA SKYLDIGHETER OCH GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, OSTÖRD ANVÄNDNING ELLER ICKE-INTRÅNG. 
CERTIFICATE OF EXCELLENCE UTGÖR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER EN REKOMMENDATION AV ETT BOENDE ELLER EN ÄGARE FRÅN TRIPADVISOR RENTALS (ELLER NÅGOT AV DESS DOTTERBOLAG ELLER SAMARBETSPARTNER, INKLUSIVE TRIPADVISOR LLC).
 


Ansvarsbegränsning
TRIPADVISOR RENTALS SKA (TILLSAMMANS MED SINA DOTTERBOLAG OCH SAMARBETSPARTNER, INKLUSIVE TRIPADVISOR LLC) UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFRELATERADE, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA ELLER PÅFÖLJANDE FÖRLUSTER ELLER SKADOR ELLER FÖRLUST AV INKOMST, VINST, GOODWILL, DATA, AVTAL, ANVÄNDNING AV PENGAR ELLER FÖRLUST ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DE HÄR REGLERNA OCH VILLKOREN ELLER CERTIFICATE OF EXCELLENCE-PROGRAMMET.
 


Villkors ogiltighet
Om någon del av de här reglerna och villkoren skulle vara ogiltig eller overkställbar enligt tillämplig lagstiftning, inklusive, men inte begränsat till, ovan angivna garanti- och ansvarsbegränsningar, ska det ogiltiga eller overkställbara villkoret ersättas med ett villkor som så nära som möjligt överensstämmer med det ursprungliga villkorets syfte och återstoden av reglerna och villkoren ska fortsätta gälla med full verkan.
 


Uppdateringar av de här reglerna och villkoren
Vi kan uppdatera och/eller ersätta de här reglerna och villkoren när som helst utan föregående meddelande. Om vi ändrar de här reglerna och villkoren publicerar vi ändringen på TripAdvisor Rentals-webbplatserna, och den träder i kraft vid publiceringen.  Fortsatt användning av TripAdvisor Rentals efter att vi har publicerat en ändring innebär ett samtycke till att vara bunden av de uppdaterade reglerna och villkoren. Om en ägare inte kan godkänna de ändrade reglerna och villkoren är den enda möjligheten att sluta använda våra tjänster.
Vi kan också helt avbryta Certificate of Excellence-programmet när som helst, med eller utan förvarning.

Var det svar på din fråga?Ja  Nej